Kommunale veier og gater med belysning

Det totale antallet km kommunale veier og gater kjørbare med personbil med belysning. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.