Privat vei

Total lengde private veier i kommunen. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.