Kommunevei

Lengden av det kommunale veinettet. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.