Fylkesvei

Lengde fylkesvei i kommunen. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.