Europa-/riksvei

Lengde europa-/riksveier i kommunen. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.