Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede

Antall parkeringstillatelser for forflytningshemmede som er utstedt av kommunen i alt ved utgangen av året, uavhengig av hvilket år utstedelsen ble foretatt. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.