Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC)

Totalt antall offentlig regulerte biloppstillingsplasser for forflytningshemmede (HC) som kommunen har ansvaret for. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.