Elever

Andel elever i videregående opplæring, per 01.10. Kilde: VIGO.