Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk

Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk