Innsigelser til reguleringsplaner i alt begrunnet med miljøvernhensyn inkl. kulturminner

Innsigelser til reguleringsplaner begrunnet med ulike miljøvernhensyn inkl. kulturminner