Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen

Andel byggesøknader i områder med restriksjoner innvilget av kommunen ved dispensasjon