Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger

Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger