Andel av tettstedsarealer i kommunen som er avsatt til leke- og rekreasjonsområder

Andel av tettstedsarealer i kommunen avsatt til leke- og rekreasjonsområder