Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner

Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner