Institusjon - tidsbegrensede plasser

Plasser i sykehjem eller aldershjem, avsatt til tidsbegrenset opphold, inkl. avlastning