Institusjon - rehabiliteringsplasser

Plasser i sykehjem eller aldershjem, avsatt til rehabiliteringsopphold. InngÄr i tidsbegrensede plasser.