Institusjon - kommunale plasser

Kommunale plasser i institusjon (sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig/-institusjon), lokalisert i kommunen