Institusjon - demensplasser

Plasser i sykehjem eller aldershjem, avsatt til personer med demens