Sykehjem - private disponible plasser

Plasser i private sykehjem (kommersielle eller idelle) som er en del av kommunens tilbud. Inkludert private plasser lokalisert i andre kommuner.