Barneboliger - disponible plasser

Inkl. private plasser, korrigert for kjøp/salg over kommunegrensene