Elever i utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling

Elever i utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling, i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er ikke inkludert. Kilde: VIGO.