Elever i utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Elever i utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er ikke inkludert. Kilde: VIGO.