Elever

Antall elever i videregående opplæring, for fylkeskommunale skoler er også fagskoleutdanning inkludert, per 01.10. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1), elever i forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige (AOLOV0) er med i elevtallet og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er inkludert i tallene. Kilde: VIGO.