Elever i videregående trinn 3 (vg3)

Antall elever i videregående trinn 3 (vg3) i videregående opplæring, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er inkludert i tallene. Kilde: VIGO.