Elever i videregående trinn 1 (vg1)

Antall elever i videregående trinn 1 (vg1) i videregående opplæring, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er inkludert i tallene. Kilde: VIGO