Elever på skolen registrert med voksenstatus

Antall elever på fylkeskommunal skole som er registrert med elevstatus = V, dvs. deltaker i videregående opplæring i undervisningstilbud tilpasset voksne. Gruppen er også inkludert i tallene fordelt på trinn, kjønn og totalen. Kilde: VIGO.