Elever i utdanningsprogram for teknologi- og industrifag

Elever i utdanningsprogram for teknologi- og industrifag (tidligere teknikk og industriell produksjon) i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er ikke inkludert. Kilde: VIGO.