Elever i utdanningsprogram for studiespesialisering

Elever i utdanningsprogram for studiespesialisering i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er ikke medregnet. Kilde: VIGO.