Elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er ikke inkludert. Kilde: VIGO.