Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende

Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende, i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er ikke inkludert. Kilde: VIGO.