Elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag

Elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er ikke inkludert. Kilde: VIGO.