Elever i utdanningsprogram for elektro og datateknologi

Elever i utdanningsprogram for elektro og datateknologi (tidligere elektrofag) i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er ikke inkludert. Kilde: VIGO.