Elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk

Elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, per 01.10. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er ikke inkludert. Kilde: VIGO