Elever i alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram

Antall elever i alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram per 1.10. Såkalte AOLOV0-elever (forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige), samt AOLOV1-elever (alternativ opplæring). Gruppen er skilt ut fra utdanningsprogram etter innføring av Kunnskapsløftet. Kilde: VIGO.