Personer med sosialhjelp som livsopphold to måneder før kvalifiseringsstønad

Personer med sosialhjelp som livsopphold to måneder før kvalifiseringsstønad