Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere

Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere