Personer med kvalifiseringsstønad og sosialhjelp som fast supplement

Antall med kvalifiseringsstønad og samtidig sosialhjelp som fast supplement