Mottakere av kvalifiseringsstønad samtidig med Husbankens bostøtte

Antall mottakere av kvalifiseringsstønad som samtidig mottok Husbankens bostøtte