Andel med kvalifiseringsstønad og Husbankens bostøtte

Andel mottakere av kvalifiseringsstønad som samtidig mottok Husbankens bostøtte