Dispensasjonssøknader der fylkeskommunen har påklaget vedtak om dispensasjon

Søknader om dispensasjon fra kommunale planbestemmelser om kulturminner der fylkeskommunen har påklaget vedtak om dispensasjon