Dispensasjonssøknader der fylkeskommunen har frarådet dispensasjon

Søknader om dispensasjon fra kommunale planbestemmelser om kulturminner der fylkeskommunen har frarådet dispensasjon