Minoritetsspråklige barn

Minoritetsspråklige barn i barnehage er barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Datakilde: BASIL.