Deltakere i fagopplæring med tilskudd 2

Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakter etter opplæringsloven § 4-5 tredje ledd, og for lærekontrakter tegnet av lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid. Kilde: Utdanningsdirektoratet