Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke

Lærlinger som har læreplass i en annen fylkeskommune, dvs. utenfor bostedsfylke (iflg. folkeregisteret), per 01.10. Kilde: VIGO, folkeregisteret.