Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke

Elever i videregående opplæring som går på skole i en annen fylkeskommune, dvs. utenfor bostedsfylke (iflg. folkeregisteret), per 01.10. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) og elever registrert med elevstatus "V" (voksne) er inkludert. Kilde: VIGO, folkeregisteret.