Elever med ungdomsrett

Elever i videregående opplæring som er registrert med ungdomsrett, per 01.10. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) er med i elevtallet. Kilde: VIGO.