Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Elever, lærlinger/lærekandidater og elever i fagopplæring i skole (vg3) i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring, per 01.10, etter bostedsfylke (hjemmefylke, iflg. folkeregisteret). Elever registrert med elevstatus "V" (voksne) er inkludert. Tallet omfatter ikke alternativ opplæring som ikke er relatert til utdanningsprogram. Som yrkesfaglige utdanningsprogram regnes utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, design og håndverk, restaurant- og matfag, helse- og sosialfag, teknikk og industriell produksjon, medier og kommunikasjon (telles som yrkesfaglig t.o.m 2016), naturbruk, og service og samferdsel. Kilde: VIGO