Deltakere i studieforberedende utdanningsprogrammer

Elever i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring, per 01.10. Elever registrert med elevstatus "V" (voksne) er inkludert. Tallet omfatter ikke alternativ opplæring som ikke er relatert til utdanningsprogram. Som studieforberedende utdanningsprogram regnes utdanningsprogram for studiespesialisering, idrett, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur, og medier og kommunikasjon (telles som studieforberedende f.o.m 2017). Kilde: VIGO