Deltakere i studieforberedende utdanningsprogram

Indikatoren viser andelen av elevene i videregående opplæring som er i studieforberedende utdanningsprogram. Elever registrert med elevstatus "V" (voksne) er inkludert. Tallet omfatter ikke elever i alternativ opplæring som ikke er relatert til utdanningsprogram. Som studieforberedende utdanningsprogram regnes utdanningsprogram for studiespesialisering, idrett, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon (telles som studieforberedende f.o.m 2017). Andelen elever som er i studieforberedende utdanningsprogram = (Elever i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke) / (((Elever i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke) + (Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram, bostedsfylke) + (Lærlinger i videregående opplæring, etter bostedsfylke))) * 100 Teller: Elever i studieforberedende utdanningsprogram, etter bostedsfylke, per 01.10. Kilde: VIGO Nevner: Elever i studieforberedende utdanningsprogram + Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram + Lærlinger i videregående opplæring, etter bostedsfylke, per 01.10. Kilde: VIGO