Elever i videregående opplæring som er i fagopplæring

Indikatoren viser andelen av personer i videregående opplæring som er i opplæring i bedrift, som lærlinger eller lærekandidater, samt elever i anternativ vg3 i skole. Andelen i videregående opplæring som er i bedrift = ((Lærlinger, etter bostedsfylke)+(lærekandidater, etter bostedsfylke)+ (Elever i alternativ vg3 i skole)) / (Elever og lærlinger i alt, bostedsfylke)*100 Teller: Lærlinger, lærekandidater og elever i alternativ vg3 i videregående opplæring, per 01.10, etter bostedsfylke (hjemmefylke, iflg. folkeregisteret). Kilde: VIGO Nevner: Elever + lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring + elever som får fagopplæring i skole, etter bostedsfylke (hjemmefylke, iflg. folkeregisteret). Kilde: VIGO